Opvang individueel - nazorg

Deze opvang start omdat de leidinggevende of medewerker zelf zich zorgen maakt over het verwerken van een recente schokkende gebeurtenis, of nadat de verwerkingsscan een oranje of rode uitslag geeft.

De medewerker wordt verwezen naar een hulpverlener voor opvanggesprekken. Er vinden maximaal 5 gesprekken plaats. Deze gesprekken worden gehouden op de praktijklocatie van de betreffende hulpverlener.  

Tijdens deze contacten wordt met name aandacht besteed aan de stressklachten als gevolg van een of meerdere incidenten. Daarnaast wordt informatie gegeven over het verloop van een verwerkingsproces en de monitoring  hiervan. Tevens worden adviezen gegeven met betrekking tot het activeren van het zelfherstellend vermogen.

Doorgaans zijn na afronding van de opvang geen belemmeringen meer aanwezig in het functioneren, of nog slechts in lichte vorm waarvan de verwachting is dat die op natuurlijke wijze herstellen. Soms echter is het nodig om door te verwijzen omdat er onvoldoende herstel is opgetreden. Dan is de route om de bedrijfsarts in te schakelen voor een verwijzing.

Na afloop van de opvang volgt een korte rapportage naar de opdrachtgever. Alle rapportages worden voor verzending geaccordeerd door de cliënt.