Uitgelicht

Terugblik symposium Zorg voor de zorgprofessional - 11 mei 2017

In dit symposium, georganiseerd door OLVG, IVP en AMC, stond het belang van collegiale opvang voor verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals na een ingrijpende gebeurtenis op de werkvloer centraal. Wat moet je wel of juist niet doen na een ingrijpend incident? Wat moet er in de organisatie geregeld zijn om collegiale opvang te kunnen organiseren? En is de cultuur in ziekenhuizen en andere organisaties wel veilig genoeg om de opvang voor zorgprofessionals goed in te richten? Diverse sprekers lieten zien hoe Peer Support bij hen geregeld was. In de middag werden workshops gegeven en de bijeenkomst werd afgesloten met een optreden van Ernst van der Pasch, cabaretier, musicus, en arts.

Cedeo hercertificering

De Cedeo certificering voor maatwerktrainingen is weer voor een periode van 2 jaar verlengd. Hiertoe heeft Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een ruime steekpoef van onze trainingsklanten, die door Cedeo werd samengesteld. Pas bij een hoge mate van tevredenheid over het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien voldaan wordt aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt een trainingsinstituut in aanmerking voor Cedeo-erkenning. De overall score van IVP’s klanttevredenheid was 98.8%.