Zorgprofessionals

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze ervaring stellen wij graag beschikbaar aan zorgprofessionals en hun leidinggevenden om hun vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen.

Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 (gebruikelijke belkosten).

Dit contactpunt heeft als doel (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het coronavirus. Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen die allen kennis en ervaring hebben in de ondersteuning van professionals in beroepen waarin zij geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen. 

Daarnaast zal hier voor zorgprofessionals en hun leidinggevenden specifieke informatie beschikbaar worden gesteld.

1. Folders
Deze bevatten de volgende informatie:

2. Zelfscreener Veerkracht
De Zelfscreener Veerkracht brengt in kaart wat medewerkers energie geeft in het werk en wat stress oplevert (thuis of op het werk) en hoe daarmee wordt omgegaan. Er zitten vragen in verwerkt die specifiek over corona gaan. De lijst kan anoniem en op elk moment worden ingevuld (10 minuten) en geeft de medewerker direct feedback over de veerkracht van dat moment en de opties die iemand heeft om hiermee verder te gaan. Eén daarvan is de mogelijkheid tot een gesprek met een psycholoog die gespecialiseerd is in het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en bedreigende situaties. Voor deze dienst wordt ons netwerk van traumatherapeuten en opvangpsychologen ingezet.

3. Opvang en nazorg 
Tainingsmateriaal over het herkennen van stress signalen bij collega’s en hoe zorgprofessionals elkaar onderling kunnen ondersteunen.

4. Advies (op aanvraag)
Ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen kunnen bij ons terecht voor advies in de ondersteuning van hun medewerkers. Een crisisadviseur van ARQ IVP kan kosteloos met u meedenken over het zo goed mogelijk ondersteunen van de medewerkers en over hoe en in
welke vorm daarbij nog gebruik gemaakt zou kunnen worden van aanvullende diensten voor de medewerkers, bijvoorbeeld door het inrichten van een 'tweede schil' van opvang. Hiertoe kunt u contact opnemen met ons via 020 - 8407600.

5. Ondersteuning
Evaluatiebijeenkomst voor teams. In deze bijeenkomst wordt teruggeblikt op de afgelopen coronaperiode met als doel te bespreken wat nodig is om als team door te gaan: wat kan achter worden gelaten, wat kan worden behouden en wat is er nodig om volgende stappen te zetten. Daarbij komen thema’s als rollen en taken, verschillende perspectieven (team, medewerker, organisatie) samenwerking en welbevinden aan de orde.

6. Podcast over peer support
De podcast kunt u beluisteren via:

Op de website impact.arq.org/covid-19 vindt u informatie met betrekking tot het omgaan met de psychosociale aspecten van het coronavirus, toegesneden op diverse andere doelgroepen.