Crisis Opvang groep

24/7 crisis opvang van een groep medewerkers na een schokkende gebeurtenis

Medewerkers die direct of indirect betrokken waren bij een schokkende gebeurtenis worden 24/7 opgevangen. Dit gebeurt face-to-face op locatie, doorgaans binnen enkele dagen na het gebeurde. Tijdens deze contacten wordt aandacht besteed aan de stressklachten die betrokken medewerkers ervaarden of ervaren als gevolg van het incident.

Er wordt informatie gegeven over het verloop van een verwerkingsproces en de monitoring hiervan. Ook wordt aandacht gegeven aan de rol van de leidinggevende en de steunende context in de groep en hoe dit te bevorderen. Tevens worden, waar nodig, adviezen gegeven over het activeren van het zelfherstellende vermogen. Gekeken wordt of individuele medewerkers meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van eerdere ervaringen.