Uitgelicht

Zorg voor medewerkers in het buitenland

Samen met Eurocross, Travel Clinic Havenziekenhuis en Expat Preventive is door IVP het product Travel Risk Solutions ontwikkeld. IVP neemt daarbij de psychosociale opvang en nazorg voor haar rekening van medewerkers die in het buitenland werk(t)en. Vanuit werkgevers was er toenemende vraag naar een totaalpakket voor veilig en gezond werken en reizen in het buitenland als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid. Meer informatie over dit modulair opgebouwde product is te vinden op op www.eurocross.nl.

Cedeo hercertificering

De Cedeo certificering voor maatwerktrainingen is weer voor een periode van 2 jaar verlengd. Hiertoe heeft Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een ruime steekpoef van onze trainingsklanten, die door Cedeo werd samengesteld. Pas bij een hoge mate van tevredenheid over het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien voldaan wordt aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt een trainingsinstituut in aanmerking voor Cedeo-erkenning. De overall score van IVP’s klanttevredenheid was 98.8%.