Symposium Opvang van zorgprofessionals - 11 mei 2017

Zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan ingrijpende incidenten. Het is van belang hen goede ondersteuning te bieden zoals collegiale opvang (peer support).

Op 11 mei 2017 organiseren OLVG, IVP en AMC een symposium dat in het teken staat van opvang van zorgprofessionals na ingrijpende incidenten op de werkvloer.

Het symposium zal worden geopend door de heer Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam.

Dagvoorzitter is prof. dr. Miranda Olff, bijzonder hoogleraar verbonden aan AMC en Arq, gespecialiseerd in psychotrauma klachten en (vroegtijdige) interventies.
In de ochtend zijn er presentaties van prominente professionals op het gebied van (collegiale) ondersteuning  voor zorgprofessionals.

Ian Leistikow, arts en senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ) en auteur van het boek “Voorkomen is beter – leren van calamiteiten in de zorg” zal ingaan op de impact van calamiteiten op artsen.

Lucy Dijkman, coördinator Traumaopvang OLVG spreekt over het belang van peer support in ziekenhuizen, het 16 jarige peer support bestaan in OLVG, de rol van de werkgever en de toekomst van peer support .

Berber Laarman, docent onderzoeker van de Vrije Universiteit (VU) bespreekt de rol van openheid als er iets mis gaat in de behandeling van een patiënt en de impact ervan op zowel de patiënt als op de zorgprofessional.

Prof Dr. J.C. Kluin-Nelemans, emeritus hoogleraar afd. Hematologie en voormalig voorzitter van de Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg  zal ingaan op de opzet van het peer support programma in het UMC-Groningen.

In de middag vinden diverse verdiepingsrondes plaats met aandacht voor zowel de praktische kanten van het opzetten van peer support op de eigen afdeling, als op verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd op dit gebied.

Locatie: Hotel Casa Amsterdam

Datum: 11 mei 2017 van 9.30 – 17.00 uur

Doelgroep: iedereen die betrokken is bij opvang van zorgprofessionals, zoals medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen, HRM professionals en verpleegkundigen

Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij ABAN en de V&VN.

Reserveert u alvast de datum? Het belooft een bijzonder inspirerende dag te worden!                                                                            

U kunt uw belangstelling nu al kenbaar maken via info@academy.arq.org  zodat u zeker bent van een plaats en automatisch op de hoogte wordt gebracht zodra het definitieve programma en de locatie bekend is. Wij kijken uit naar uw deelname en inbreng tijdens het symposium.