Search results

Geüniformeerde beroepsgroepen hebben een publieke taak die hoge eisen stelt aan de veerkracht en weerbaarheid van deze professionals. Dit komt voort uit de relatief hoge frequentie van schokkende gebeurtenissen, de ernst van sommige van deze gebeurtenissen, de onvoorspelbaarheid ervan en de plicht die de beroepsbeoefenaars richting het ‘algemeen belang’ hebben.
Scholen worden regelmatig met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd: pesterijen, overmatig alcohol- en drugsgebruik of geweld. Veel van dit gedrag is inherent aan de ontwikkelingsfase van jongeren. En in vele gevallen weten scholen hiermee om te gaan. Dat wordt moeilijker als gedrag de lading 'radicalisering' mee krijgt.
Deze opvang start omdat de leidinggevende of medewerker zelf zich zorgen maakt over het verwerken van een recente schokkende gebeurtenis, of nadat de verwerkingsscan een oranje of rode uitslag geeft.
ARQ IVP streeft naar bewustwording over de impact die ingrijpende gebeurtenissen met zich meebrengen. Zowel bij medewerkers als organisaties, zodat mensen daar zelfstandig en beter mee kunnen omgaan. Dit doen we door training en advies te geven aan medewerkers die een rol spelen bij het opvangen van collega’s. Een aantal van onze trainingen:

Pages