Search results

De verwerkingsscan is een online meetinstrument om te monitoren of een werknemer een recente schokkende gebeurtenis goed heeft verwerkt of dat hierbij ondersteuning nodig is. Het snel signaleren van een stagnerende verwerking is relevant vanuit het oogpunt van de wettelijke zorg voor medewerkers, de duurzame inzetbaarheid van personeel en de resultaten in de organisatie.
Maatwerk training
Een mental-check-up (MCU) is een gesprek om de veerkracht van een medewerker in kaart te brengen. Het gesprek wordt gedaan door een psycholoog die ervaring heeft met het afnemen van MCU’s en die de doelgroep en werkcontext van de betrokkene kent. In het gesprek wordt besproken wat de medewerker bezighoudt en wat hij zelf kan doen om mentaal fit te blijven. 

Pages