Search results

Doelstelling   Aan het eind van de training kan de deelnemer een collega na een schokkende gebeurtenis ondersteunen in het verwerkingsproces, dit om de collega te begeleiden naar het niveau van functioneren van voor de gebeurtenis Programma 4 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen van 09.30 – 16.30 uur (incl. lunch)
De verwerkingsscan is een online meetinstrument om te monitoren of een werknemer een recente schokkende gebeurtenis goed heeft verwerkt of dat hierbij ondersteuning nodig is. Het snel signaleren van een stagnerende verwerking is relevant vanuit het oogpunt van de wettelijke zorg voor medewerkers, de duurzame inzetbaarheid van personeel en de resultaten in de organisatie.
Een mental-check-up (MCU) is een gesprek om de veerkracht van een medewerker in kaart te brengen. Het gesprek wordt gedaan door een psycholoog die ervaring heeft met het afnemen van MCU’s en die de doelgroep en werkcontext van de betrokkene kent. In het gesprek wordt besproken wat de medewerker bezighoudt en wat hij zelf kan doen om mentaal fit te blijven. 
IVP is gespecialiseerd in de behandeling van werknemers en bestuurders met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en andere traumagerelateerde klachten. Er is sprake van een PTSS als de medewerker blijvend last heeft van de negatieve emotionele gevolgen van een of meer schokkende gebeurtenissen en deze zelf niet meer te boven komt.
Medewerkers die direct of indirect betrokken waren bij een schokkende gebeurtenis worden 24/7 opgevangen. Dit gebeurt face-to-face op locatie, doorgaans binnen enkele dagen na het gebeurde.
Wanneer een Quick Scan?
De berichten over agressie en ongelukken op school laten zien dat de ook de veilige leeromgeving van kinderen en jongeren verstoord kan worden door schokkende gebeurtenissen of stressvolle situaties. Niet alleen een schokkend incident op de school zelf maar ook een gebeurtenis buiten school waarbij leerlingen of familie betrokken is, kan merkbare effecten op de scholengemeenschap hebben.
24/7 crisis opvang van een medewerker na een schokkende gebeurtenis
Advisering en ondersteuning in een crisissituatie

Pages