Search results

Doelstelling   Aan het eind van de training kan de deelnemer een collega na een schokkende gebeurtenis ondersteunen in het verwerkingsproces, dit om de collega te begeleiden naar het niveau van functioneren van voor de gebeurtenis Programma 4 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen van 09.30 – 16.30 uur (incl. lunch)
Wanneer een quick scan? Er is een hoog ziekteverzuim en/of hoge werkstress, en het is niet duidelijk wat de precieze knelpunten zijn en welke stappen gezet kunnen worden. 
Een crisissituatie komt altijd onverwacht. Is uw organisatie goed voorbereid om in een abnormale situatie goed te reageren, waarbij de mens niet uit het oog verloren wordt? Om dit te checken kunt u denk aan de volgende vragen:
Er is sprake van een ingrijpend incident waarbij een medewerker betrokken is of die er getuige van is geweest. De organisatie, vaak in de persoon van een leidinggevende, belt het IVP. Het kan zijn dat de persoon telefonisch ondersteuning krijgt die de dagen erna zo nodig vervolgd wordt.
24/7 crisis opvang van een groep medewerkers die direct of indirect betrokken waren bij een schokkende gebeurtenis. Dit gebeurt face-to-face op locatie, doorgaans binnen enkele dagen na het gebeurde. Tijdens deze contacten wordt aandacht besteed aan de stressklachten die betrokken medewerkers ervoeren of ervaren als gevolg van het incident.
Ondanks alle goede voorbereidingen is de organisatie toch in een crisissituatie beland, waarbij advies en ondersteuning gewenst zijn.
IVP is gespecialiseerd in de behandeling van werknemers en bestuurders met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en andere traumagerelateerde klachten. Er is sprake van een PTSS als de medewerker blijvend last heeft van de negatieve emotionele gevolgen van een of meer schokkende gebeurtenissen en deze zelf niet meer te boven komt.
Deze opvang start omdat de leidinggevende of de medewerker zelf zich zorgen maakt over het verwerken van een recente schokkende gebeurtenis, of nadat de verwerkingsscan een oranje of rode uitslag geeft. De medewerker wordt verwezen voor opvang gesprekken naar een hulpverlener, waar op locatie van deze opvanger maximaal 5 gesprekken plaatsvinden van ieder maximaal 2 uur.
Werkwijze Veel van de werk gerelateerde vragen en problemen hebben te maken met persoonlijke vraagstukken. Tijdens een aantal gesprekken wordt gekeken waar de kern zit van de problematiek en hoe de medewerker in zijn gedrag kan loslaten, kan toevoegen en kan behouden. Dit leidt doorgaans snel tot zichtbare resultaten. Voor wie coaching
Het IVP ziet het als haar taak om partner te zijn van haar klanten. Zowel na een opvang, als na een training of adviestraject, blijven we betrokken en bereikbaar om te sparren of adviseren. Omdat we langdurige relaties met klanten hebben, kennen we de organisaties en hun branche goed, en daarmee de situaties waarin medewerkers, leidinggevenden of management verkeren.
De berichten over agressie en ongelukken op school laten zien dat de ook de veilige leeromgeving van kinderen en jongeren verstoord kan worden door schokkende gebeurtenissen of stressvolle situaties. Niet alleen een schokkend incident op de school zelf maar ook een gebeurtenis buiten school waarbij leerlingen of familie betrokken is, kan merkbare effecten op de scholengemeenschap hebben.
Scholen worden regelmatig met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd: pesterijen, overmatig alcohol- en drugsgebruik of geweld. Veel van dit gedrag is inherent aan de ontwikkelingsfase van jongeren. En in vele gevallen weten scholen hiermee om te gaan. Dat wordt moeilijker wanneer gedrag de lading 'radicalisering' mee krijgt.
Geüniformeerde beroepsgroepen hebben een publieke taak die hoge eisen stelt aan de veerkracht en weerbaarheid van deze professionals. Dit komt voort uit de relatief hoge frequentie van schokkende gebeurtenissen, de ernst van sommige van deze gebeurtenissen, de onvoorspelbaarheid ervan en de plicht die de beroepsbeoefenaars richting het ‘algemeen belang’ hebben.

Pages