Search results

In dit referaat zal Jannetta Bos, psychotherapeut en seksuoloog ingaan op het thema walging. Tot nu toe is de meeste aandacht in de context van PTSS uitgegaan naar de emotie angst; er is echter toenemende evidentie dat ook de emotie walging betrokken kan zijn bij PTSS-achtige klachten. Dat geldt zeker voor PTSS  waarbij (ook) sprake is van seksueel misbruik. Onderzoek van Engelhard et al.
Under construction  
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen, waaronder herbelevingen en flashbacks. 
Hoe werkt BEPP In een aantal sessies wordt de traumatische ervaring herbeleefd, waarbij vooral stil wordt gestaan bij de lichamelijke en emotionele reacties die hierbij opkomen, gecombineerd met ontspanningsoefeningen. De emoties worden ook schriftelijk onder woord gebracht: woede, irritatie, of teleurstelling worden in een brief verwoord.
Bij deze behandelmethode staan de cognities van de medewerker centraal: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.
Under construction
tekst toevoegen
tekst toevoegen
tekst toevoegen
tekst toevoegen

Pages