Quick Scan stressfactoren

Wanneer een Quick Scan?

  • Er is een hoog ziekteverzuim en/of hoge werkstress, en het is niet duidelijk wat de precieze knelpunten zijn en welke stappen gezet kunnen worden. 
  • Er zijn aanwijsbare stressfactoren (incidenten, stapeleffecten, kans op secundaire traumatisering, onvoorspelbaarheid) in het werk maar men weet niet hoe de medewerkers zo goed mogelijk weerbaar gemaakt kunnen worden. 
     

Doel en werkwijze Quick Scan

  • Het doel is om de opdrachtgever inzicht te geven in welke stressfactoren spelen, hoe deze op elkaar inwerken, welk effect deze (kunnen) hebben op de verschillende typen medewerkers. En wat succesvolle interventies kunnen zijn.
  • Tijdens de Quick Scan worden interviews gehouden met een representatieve steekproef van medewerkers/functionarissen. Na de eerste interviews wordt een standaardvragenlijst vastgesteld, waarmee de resterende semigestructureerde interviews worden gehouden. 
  • Er worden observaties uitgevoerd op de werkvloer. 
  • Analyse van de gegevens.
  • Rapportage aan opdrachtgever met aanbevelingen voor interventies.