Missie en uitgangspunten

IVP is partner van organisaties vóór, tijdens en na schokkende gebeurtenissen en stressvolle situaties, zodat schokkende gebeurtenissen waar mogelijk voorkomen worden of anders de impact ervan zo veel mogelijk wordt beperkt.

IVP gaat uit van de veerkracht van mensen. De focus ligt op het normaliseren van de situatie door het wegnemen van stressoren en het aanboren van hulpbronnen en ondersteuning uit de eigen omgeving.

Voor interventies van zorgprofessionals geldt: zo weinig als mogelijk, zo veel als nodig. Stapsgewijs en alleen inden nodig, worden kringen verder van de getroffene af, ingezet om bij te dragen aan een gezonde verwerking. Dit noemen we ‘stepped care’.

Het is belangrijk om niet onnodig in te grijpen en te medicaliseren, psychologiseren of problematiseren. Daarentegen is het belangrijk om op tijd in te grijpen als iemand wél professionele hulp nodig heeft. Dit noemen we ‘watchfull waiting’ waarbij monitoring essentieel is.

IVP wil medewerkers die iets meemaken opvangen, leidinggevenden ondersteunen en adviseren in zijn/haar belangrijke rol van steunen, erkennen, monitoren en zo nodig verwijzen. En daarnaast organisaties als geheel adviseren bij het nemen van preventieve, acute of curatieve maatregelen rondom schokkende gebeurtenissen of stressvolle situaties.

Bij crisisadvisering zal IVP de rol van de leidinggevende of verantwoordelijke manager niet willen overnemen, maar deze ondersteunen en versterken om zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Daarmee worden kennis en ervaring uitgebreid en zijn de persoon en organisatie beter toegerust voor een eventuele volgend incident.

IVP baseert haar activiteiten op wetenschappelijke inzichten en ‘evidence based’ behandelingen. De nauwe samenwerking met Arq hoogleraren en kennisinstituut Impact zorgen voor aansluiting bij actuele onderzoek en nieuwe inzichten.

IVP wil een betrokken, betrouwbare en bevlogen partner zijn voor haar (vaste) klanten, en hun context en werkgebied goed kennen om snel en passend aan te sluiten bij medewerkers, leidinggevenden en management.