Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

18 mei 2018

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie. Deze aanbevelingen worden gedaan in het rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’, opgesteld door het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Arq kenniscentrum Impact in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze week is het rapport overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het rapport is opgesteld op basis van persoonlijke gesprekken met raadsleden die in de afgelopen raadsperiode geconfronteerd zijn met agressie, intimidatie en/of geweld. In dit nieuwsbericht van het ministerie van BZK kunt u meer lezen over o.a. de regierol van de griffier bij het verbeteren van ondersteuning en nazorg.

Voor meer informatie kunt u mailen met Wera van Hoof.