Coaching

Coaching is een kort, doel- en resultaatgericht traject waarbij we de medewerker ondersteunen bij werk gerelateerde problemen en leervragen.

Werkwijze
Veel van de werk gerelateerde vragen en problemen hebben te maken met persoonlijke vraagstukken. Tijdens een aantal gesprekken wordt gekeken waar de kern zit van de problematiek en hoe de medewerker in zijn gedrag kan loslaten, kan toevoegen en kan behouden. Dit leidt doorgaans snel tot zichtbare resultaten.

Voor wie?
Als medewerkers problemen ervaren op hun werk die langer aanhouden, kan een coaching traject de medewerker helpen bij het hervinden van zijn balans en veerkracht, terwijl het preventief werkt om mogelijk verzuim te voorkomen.