Mentale veerkracht

Sterk zelfherstellend vermogen van de mens zelf.

De meeste mensen herstellen zelf na een schokkende gebeurtenis. De eerste reacties zoals van slag zijn, woede of andere heftige emoties zien wij als een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Her- en erkenning van deze emoties, een arm om de schouder en een hecht sociaal netwerk zijn in de eerste dagen heel belangrijk.

IVP wil deze normale reacties niet onnodig problematiseren, vermedicaliseren of verpsychologiseren. Elk mens doorloopt op zijn/haar eigen wijze een ‘verwerkingsproces’. Van belang is om dit proces zo goed mogelijk te faciliteren, zorg te dragen voor een adequate monitoring en tijdig verstoorde verwerkingsprocessen te signaleren.

Slechts een kleine minderheid ontwikkelt gezondheidsklachten die op termijn behandeling behoeven.
Vaak heeft men dan al eerder een of meerdere schokkende gebeurtenissen meegemaakt.