Radicalisering

Extremisme kan uitmonden in radicalisering. Hoe kunnen we dat voorkomen, signaleren en hoe moeten we hierop reageren? En wat doet het met ons?

Scholen worden regelmatig met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd: pesterijen, overmatig alcohol- en drugsgebruik of geweld. Veel van dit gedrag is inherent aan de ontwikkelingsfase van jongeren. En in vele gevallen weten scholen hiermee om te gaan. Dat wordt moeilijker als gedrag de lading 'radicalisering' mee krijgt. Dan blijkt dat veel scholen hier niet of nauwelijks over durven praten en handelingsverlegen zijn in de omgang met deze leerlingen. De handreiking 'Puberaal, lastig of radicaliserend' gaat in op de diverse fasen van het radicaliseringsproces, hoe signalen te herkennen en hoe dan te handelen. Co-auteur van de handreiking in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Ine Spee, senior crisisadviseur bij ARQ IVP.

Professionals met een publieke taak komen vanuit hun functie eerder in aanraking met (dreiging door) extremisme en radicalisering. Denk aan politieagenten en medewerkers in het openbaar vervoer. Sommige functionarissen met een publieke taak lijken zelfs tot doelwit verklaard te zijn door extremisten en moeten daarnaast als eerste hulp bieden als er iets gebeurt. Dit brengt voor veel (geüniformeerde) beroepsbeoefenaars verhoogde stress met zich mee. ARQ IVP wil bijdragen aan kennisoverdracht over het herkennen van stress bij jezelf en de ander, het effect van een langdurig verhoogd stressniveau en de mogelijkheden om stress te reduceren.