Oorlog in Oekraïne: psychosociale ondersteuning voor bedrijven en medewerkers

De oorlog in Oekraïne heeft grote maatschappelijke impact. Voor zowel organisaties met medewerkers in oorlogsgebied als voor medewerkers in Nederland die familie en vrienden in oorlogsgebied hebben, kan de oorlog verstrekkende gevolgen hebben. 
 

Steun aan getroffenen
ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het psychosociaal ondersteunen van organisaties en medewerkers bij ingrijpende gebeurtenissen en kan uw organisatie de juiste ondersteuning bieden.

Wat de steun aan getroffenen betreft, heeft er de laatste jaren een omslag plaatsgevonden binnen de psychotraumahulpverlening:

  • Er wordt herkend en erkend dat ingrijpende gebeurtenissen zoals oorlog heftige emoties kunnen oproepen
  • Een meerderheid van de getroffenen komt er zelf en met hulp van hun eigen sociale omgeving weer bovenop
  • Een minderheid ontwikkelt psychosociale klachten en heeft extra ondersteuning nodig
  • Serieuze aandacht en het geven van erkenning is voor alle getroffenen belangrijk
     

Watchful waiting
Voor een organisatie houdt dit in dat de steun en erkenning die geboden wordt door een manager en/of eigen leidinggevende naast de steun van familie en vrienden vaak voldoende is. Het feit dat getroffenen en betrokkenen geëmotioneerd zijn, betekent niet automatisch dat de verwerking niet goed verloopt en externe personeelszorg (professionele ondersteuning) noodzakelijk is. Wel is het belangrijk om werknemers in de gaten te houden, het principe van ‘Watchful Waiting’, om zo de kleine minderheid die wel psychosociale klachten ontwikkelt tijdig te kunnen doorverwijzen.
 

Video | Psychosocial support in times of war
In deze (Engelstalige) video leert u meer over opvang en nazorg van medewerkers gecombineerd met de uigangspunten van psychosociale hulpverlening (Psychological First Aid). 
 

Cultuursensitieve opvang en begeleiding aan vluchtelingen 
Werkt u met vluchtelingen als professional of vrijwilliger? En wilt u meer informatie over cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen? We bieden u een gratis webinar en e-learning aan.
 

Folder | Werken met collega's uit oorlogsgebied: adviezen voor medewerkers en leidinggevenden
Deze folder is bedoeld voor iedereen die samenwerkt met of leiding geeft aan collega’s uit oorlogsgebied. Dit kan collega’s betreffen die zich in Nederland, in hun eigen land of in een ander land bevinden.
 

Training | Opvang & nazorg en psychosociale hulpverlening 
Trainingen voor collegiale ondersteuners of leidinggevenden die collega’s opvangen na ingrijpende gebeurtenissen.
 

Training | Introductie psychotrauma
Een training als introductie op pscyhotrauma en PTSS, voor iedereen die hier meer over wil weten en in het werk of dagelijks leven mee te maken heeft.  
 

Opvang: individueel of aan groepen
We bieden verschillende vormen van opvang:

  • Individuele gesprekken met een psycholoog voor medewerkers als er aanhoudende klachten zijn
  • Groepsopvang voor medewerkers, want erover praten met collega's helpt
     

Contact met ARQ IVP
Iedere situatie en organisatie is anders. Er kan verschil zitten in de hulpvraag, context en behoefte. We bieden graag onze expertise aan zodat u vanuit goed werkgeverschap uw medewerkers kunt ondersteunen en overbelasting tijdig kunt signaleren. Als u contact opneemt, nemen we de situatie binnen de organisatie als uitgangspunt om samen te bepalen wat nodig is.

U kunt ons vrijblijvend bereiken via 020 - 840 76 00 of arqivp@arq.org.