Onderwijs

Preventie, opvang en nazorg bij calamiteiten op of rond de school

De berichten over agressie en ongelukken op school laten zien dat de ook de veilige leeromgeving van kinderen en jongeren verstoord kan worden door schokkende gebeurtenissen of stressvolle situaties. Niet alleen een schokkend incident op de school zelf maar ook een gebeurtenis buiten school waarbij leerlingen of familie betrokken is, kan merkbare effecten op de scholengemeenschap hebben.

'Als een ramp de school treft' gaat in op een incident op de school zelf, hoe daarmee om te gaan en hoe van de school weer een veilige plaats te maken.

In 'De leegte in school' is gemaakt voor de scholen die rouwden om de dood van leerlingen en personeelsleden na de ramp met de MH17. Deze publicatie geeft tips voor management en leerkrachten en illustreert met lesmateriaal hoe met leerlingen in rouw in klassensituaties gewerkt kan worden.

De toolkit 'School en seksualiteit' reikt informatie, methodes, interventies en materialen aan voor onderwijsprofessionals in primair en voorgezet onderwijs met betrekking tot seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen.

Het IVP heeft ondermeer scholen in basis en voortgezet onderwijs ondersteund in relatie tot suïcide, pesten, seksueel overschrijdend gedrag, radicalisering, gezinsdrama’s en leerlingen in een terminale levensfase.

Auteur Ine Spee is senior crisisadviseur bij IVP en trauma expert in het onderwijs, verzorgt ook lezingen op dit gebied.
Als er iets op een school is gebeurd, wordt Ine geregeld ingeroepen voor ondersteuning en advisering.