Geüniformeerden

Geüniformeerde beroepsgroepen hebben een publieke taak die hoge eisen stelt aan de veerkracht en weerbaarheid van deze professionals. Dit komt voort uit de relatief hoge frequentie van schokkende gebeurtenissen, de ernst van sommige van deze gebeurtenissen, de onvoorspelbaarheid ervan en de plicht die de beroepsbeoefenaars richting het ‘algemeen belang’ hebben.

ARQ IVP is nauw betrokken bij vele geüniformeerde diensten, in verschillende regio’s of korpsen. Vanuit verschillende richtlijnen is relevante informatie te halen over het hoe en waarom van een goede preventie, opvang en (na)zorg voor professionals, waaronder zij met een publieke/ geüniformeerde taak.

Enkele aanbevelingen

 • Erken dat psychische problemen in dit werk risico’s opleveren voor de geüniformeerde zelf, als ook voor collega’s en burgers
 • Maak veerkracht en psychische problematiek bespreekbaar en tot iets gewoons
 • Organiseer collegiale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen, vooral op praktisch niveau
 • Bevorder het besef van een eigen verantwoordelijkheid voor de psychische gezondheid en onderstreep dat het soms nodig is daarvoor hulp in te schakelen

Activiteiten om de mentale, fysieke of morele weerbaarheid te vergroten

 • Regelmatige voorlichting en training over het werken in een hoog-risico beroep
 • Het organiseren en beschikbaar hebben van een opgeleid ‘team collegiale opvang’ (TCO) of bedrijfsopvangteam (BOT)
 • Het organiseren en beschikbaar hebben van een zorglijn in samenhang
  met TCO/BOT
 • Het operationeel hebben van 24/7 ondersteuning
 • Het trainen van leidinggevenden om zaken rondom incidenten bespreekbaar
  te maken en te houden en om getroffenen adequaat te monitoren