Data 2020 volgen binnenkort - Training 'Opvang en Nazorg

Doelstelling
 

Aan het eind van de training kan de deelnemer een collega na een schokkende gebeurtenis ondersteunen in het verwerkingsproces, dit om de collega te begeleiden naar het niveau van functioneren van voor de gebeurtenis

Programma

4 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen van 09.30 – 16.30 uur (incl. lunch)

De training start met een korte introductie waarin het doel van de training en de werkwijze toegelicht worden. Tevens worden afspraken gemaakt met de groep met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid. Vervolgens vindt er een kennismakingsronde plaats waarin specifiek gevraagd wordt naar de ervaringen met het voeren van opvanggesprekken en wensen met betrekking tot het programma. De training wordt ingeleid met een dvd over schokkende gebeurtenissen en de deelnemers worden uitgenodigd herkenningspunten uit deze film met elkaar te delen. Ook is er aandacht voor eigen ervaringen met schokkende gebeurtenissen. Daarna volgt een presentatie over het verloop van een normaal verwerkingsproces en de bijbehorende verschijnselen. Verder wordt besproken hoe collega’s opgevangen kunnen worden met behulp van het IVP Stepped Care model. De nieuwste inzichten (en dilemma’s) over opvang en nazorg komen aan bod. De opvangvaardigheden in het eerste gesprek (acute) fase en in de nazorgfase worden met een professionele acteur geoefend.

Locatie

IVP, Nienoord 13 in Diemen.
Prijs per deelnemer € 995,00 (vrij van BTW).
Voor meer informatie over de training ‘Opvang en Nazorg’ of wilt u zich aanmelden: training@ivp.nl of 020-8407600.