Contactpunt Oekraïne

Heb je in je werk te maken met mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne? Bijvoorbeeld als huisarts, vanuit je rol binnen de GGZ, als vrijwilliger of binnen het bedrijfsleven? Het Contactpunt Oekraïne van ARQ ondersteunt professionals in hun contact met en hun zorg voor vluchtelingen. Dit doen we door informatie en kennis te delen over het ondersteunen van de veerkracht van getroffenen en vroegsignalering en monitoring van (ernstigere) psychische klachten waarvoor psychosociale hulp mogelijk geïndiceerd is.

Het contactpunt is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 330 55 00 (gebruikelijke belkosten). Je krijgt een gespecialiseerde psycholoog aan de telefoon die kennis en ervaring heeft in het  ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze ervaring stellen wij graag beschikbaar aan je om je vragen, zorgen en noden met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende vluchtelingenstroom te kunnen voorleggen.