Refereerbijeenkomst 27 oktober 2015 Trauma en Walging

Referenten zijn Jannetta Bos van Stichting Centrum ’45 en Anja Lok van Equator.

In dit referaat zal Jannetta Bos, psychotherapeut en seksuoloog ingaan op het thema walging. Tot nu toe is de meeste aandacht in de context van PTSS uitgegaan naar de emotie angst; er is echter toenemende evidentie dat ook de emotie walging betrokken kan zijn bij PTSS-achtige klachten. Dat geldt zeker voor PTSS  waarbij (ook) sprake is van seksueel misbruik. Onderzoek van Engelhard et al. in 2011 heeft laten zien dat met name walgingsgevoeligheid voorspellend bleek voor het ontwikkelen van PTSS klachten na een traumatische (oorlogs-) ervaring. Wat betekent walging in de behandeling en wat zou je er mee kunnen doen?

Anja Lok, psychiater, zal ingaan op walging als affectieve predictor voor obsessieve en compulsieve klachten, zoals overmatig (handen) wassen, voortkomende uit een (seksueel) trauma.

Deelname is gratis, wel graag aanmelden via directiesecretariaat@centrum45.nl

Wanneer dinsdag 27 October 2015 - 16:30
Waar

Arq Psychotrauma Expert Groep, Nienoord 5, 1112 XE Diemen