Verwerkingsscan

De verwerkingsscan is een online meetinstrument om te monitoren of een werknemer een recente schokkende gebeurtenis goed heeft verwerkt of dat hierbij ondersteuning nodig is. Het snel signaleren van een stagnerende verwerking is relevant vanuit het oogpunt van de wettelijke zorg voor medewerkers, de duurzame inzetbaarheid van personeel en de resultaten in de organisatie.

Hoe werkt de verwerkingsscan?

De getroffene vult de scan na circa vijf dagen in. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Eenmaal voltooid ontvangt de werknemer, en afhankelijk van gemaakte afspraken ook de leidinggevende of een andere functionaris, de score in de vorm van een stoplicht. Groen is veilig, oranje en rood vragen om actie.

Oranje of rood

Als de werknemer in de ‘gevarenzone’ zit (oranje of rood) neemt een IVP-er telefonisch contact op om samen het vervolgtraject te bespreken. Dit gebeurt binnen kantoortijd op dezelfde of volgende werkdag. Gezamenlijk wordt het eventuele vervolg besproken en na afloop wordt ook de werkgever hierover geïnformeerd.

Extra check

Bij een oranje of rode uislag is het raadzaam de verwerkingsscan nogmaals in te vullen 4 tot 6 weken na het incident. Dit ter controle dat de score nu groen is. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft betrokkene wellicht intensievere ondersteuning nodig.

Voordelen van de verwerkingsscan

  • Door structureel de verwerkingsscan na schokkende gebeurtenissen in te laen vullen, heeft de organisatie een goede registratie van alle gebeurtenissen.
  • Door structureel de verwerkingsscan na schokkende gebeurtenissen in te laten vullen, wordt het bespreekbaar dat schokkende gebeurtenissen op iedereen impact kunnen hebben.
  • De werknemer kan zelf bepalen waar en wanneer hij de verwerkingsscan invult.
  • Bij een oranje of rode score neemt het IVP snel contact op.
  • De werkgever toont goed werkgeverschap door zijn medewerker(s) te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen op het werk en goed te monitoren.