Crisis Opvang individueel

24/7 crisis opvang van een medewerker na een schokkende gebeurtenis

Er is sprake van een ingrijpend incident waarbij een medewerker betrokken is of die er getuige van is geweest. De organisatie, vaak in de persoon van een leidinggevende, belt het IVP. Het kan zijn dat de persoon telefonisch ondersteuning krijgt die de dagen erna zo nodig vervolgd wordt. Het kan ook zijn dat de medewerker voor face-to-face opvang kort na de gebeurtenis, verwezen wordt naar de praktijk van een IVP hulpverlener. Incidenteel is het zo dat de situatie dermate
chaotisch of schokkend is dat iemand van het IVP ter plaatse komt om acuut te ondersteunen.

Tijdens de opvangcontacten wordt aandacht besteed aan de stressklachten die de medewerker ervaart als gevolg van het incident. Ook wordt informatie gegeven over het verloop van een verwerkingsproces en de monitoring ervan. Tot slot geven we advies met betrekking tot het activeren van het zelfherstellend vermogen. Globaal gezegd gaat het om normalisatie, erkenning, steun en het aanspreken van de eigen veerkracht. Als blijkt dat er meer nodig is, verwijzen we snel.

Stressreacties na een schokkende gebeurtenis zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Deze reacties zijn noodzakelijk voor de verwerking van het incident.